Cupra Financial Services

Eén- of tweezijdige schade melden

Schade melden (eenzijdig/tweezijdig)

Heb je eenzijdige schade of tweezijdige schade gereden? Met het formulier op deze pagina kun je dit aan ons doorgeven. Volg het bijbehorende stappenplan hieronder en we zorgen dat je zo snel mogelijk weer van jouw CUPRA kunt genieten.

Voor het beheren van onze schademeldingen maken wij gebruik van het UBclaims platform van Ubench. Alle e-mails die je ontvangt met betrekking tot je schade ontvangt je van vwpfs_co@ubench.com.

Stappenplan eenzijdige schade

 • Zorg er allereerst voor dat je veilig staat.
 • Maak als het kan foto's van de schade zodat de plek en grootte van de schade duidelijk zijn. 
 • Rijd gerust door naar je bestemming als dit kan. Kan je niet meer met de auto rijden, bel dan de BerijdersDesk (033) 454 92 40. De BerijdersDesk is bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.30. Buiten kantooruren word je doorgeschakeld naar de Alarmcentrale.
 • Vul binnen 48 uur het onderstaande schadeformulier in, zodat wij voor je aan de slag kunnen.
 • Na de melding ontvang je een e-mail van ons schadeteam over de afhandeling. 

Waarborgfonds: Indien de schade veroorzaakt is door een onbekend motorrijtuig, een onverzekerd motorrijtuig of een gestolen motorrijtuig, kan een beroep gedaan worden op het Waarborgfonds Motorverkeer. Je kunt dan niet het onderstaande formulier gebruiken. Je dient dan schriftelijk een schadeaangifteformulier in te vullen (vergeet hierbij de achterzijde niet). Voor verdere informatie verwijzen wij je naar https://waarborgfonds.vereende.nl/.

Na de melding

Na de melding gaat het Schadeteam van CUPRA Financial Services voor je aan de slag. Hieronder lees je wat je kunt verwachten:

 • Beoordeling melding: Jouw melding wordt bekeken en beoordeeld.
 • Contact: Binnen een aantal dagen ontvang je een e-mail met verdere instructies voor de afhandeling van de schade. Is het een kleine schade of loopt jouw contract binnenkort af? Dan kan het zijn dat de schade niet meer hoeft te worden hersteld.
 • Beoordeling schade: In sommige schadegevallen laten we een schade-expert naar de schade kijken. Als dit het geval is ontvang je hierover een e-mail.
 • Herstel: We laten je weten waar je de schade het beste kunt laten herstellen. Als het even kan is dit jouw vertrouwde CUPRA dealer. Soms zullen we je vragen naar een door ons geselecteerd herstelbedrijf te gaan.
 • Facturatie: De eigen bijdrage aan de reparatiekosten van de schade (het eigen risico) wordt net als jouw maandfactuur digitaal gefactureerd. Dit is het eigen risico per schade (dus niet per jaar of over de hele looptijd). Dit zal maximaal het bedrag zijn dat je aan eigen risico heeft gekozen in jouw contract.

Stappenplan tweezijdige schade

 • Zorg voor jullie veiligheid en die van medeweggebruikers. Denk hierbij aan hesjes en de gevarendriehoek. 
 • Maak als het kan foto's zodat de situatie, plek en grootte van de schade duidelijk zijn.
 • Vul met de tegenpartij het blauwe Europees schadeformulier in en onderteken beide het formulier.
 • Als je niet meer verder kunt rijden bel dan de BerijdersDesk op (033) 454 92 40. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.30. Daarbuiten word je doorgeschakeld naar de Alarmcentrale.
 • Vul later het Europees schadeformulier verder aan en stuur het op. Hieronder kan je het formulier uploaden en versturen.
 • Een medewerker van het Schadeteam neemt contact met je op. 

Let op: bij schade, persoonlijk letsel of bij twijfel moet je ook altijd een politierapport laten opmaken. NB: Bij inbraakschade, vernieling en/of vandalisme dien je ook het schadeformulier in te vullen, alsmede aangifte te doen bij de politie.

Na de melding

Na ontvangst van de melding gaat het Schadeteam van CUPRA Financial Services voor je aan de slag. Dit is wat je kunt verwachten:

 • Beoordeling melding: De schade wordt beoordeeld aan de hand van het formulier dat je hebt ingestuurd.
 • Contact: Binnen een aantal dagen ontvang je een e-mail met verdere instructies voor de afhandeling van de schade. Is het een kleine schade of loopt jouw contract binnenkort af? Dan kan het zijn dat wij het laten herstellen van de schade niet accorderen.

Beoordeling schade:
In sommige schadegevallen laten we toch liever een schade-expert naar de schade(s) kijken. Als dit het geval is ontvang je hier een e-mail over.

 • Herstel: We laten je weten waar je de schade aan jouw auto het beste kunt laten herstellen. Dit kan jouw CUPRA dealer zijn of een door ons geselecteerd herstelbedrijf.
 • Verhaalprocedure: De verzekeringsmaatschappijen gaan met elkaar in gesprek over de aansprakelijkheid en de schadekosten. Dit kan best een tijd duren.
 • Tussentijdse facturatie: De kosten van herstel worden in eerste instantie altijd door ons betaald. Er zijn vervolgens twee situaties mogelijk:
 1. Niet verhaalbaar: Is de schade niet verhaalbaar, dan belasten we de eigen bijdrage aan het schadeherstel door. Dit is maximaal de hoogte van het eigen risico, zoals terug te vinden in jouw contract. Facturatie gebeurt via een digitale factuur op de gebruikelijke wijze.
 2. (Mogelijk) wel verhaalbaar: Is de schade mogelijk wél verhaalbaar dan belasten we de eerste 3 maanden niets aan je door. Mocht na 3 maanden de tegenpartij de schuldvraag nog steeds betwisten, zullen we de eigen bijdrage toch aan je doorbelasten. Lukt het ons alsnog de schade te verhalen op de tegenpartij, dan krijg je uiteraard de eerder doorbelaste eigen bijdrage aan de kosten terug. Facturatie en terug storting gebeurt via de gebruikelijke digitale route.
 • Eindafrekening: Wanneer de verzekeringsmaatschappijen er samen uit zijn ontvang je de eindafrekening. Als we de schade op de tegenpartij kunnen verhalen wordt de eerder betaalde eigen bijdrage uiteraard terugbetaald.